De ontmoeting

november 2008


Als bataljons adjudant6 van 20 Natresbataljon ben ik ook Stafadjudant. Ieder jaar is er een bijeenkomst van alle KL Stafadjudanten. Dit gebeurt op de bakermat van de Onderofficieren, de KMS te Weert. Commandant van de Koninklijke Militaire School is momenteel de Kolonel Piet v d Sar (van der Sar was in 1979 een van onze PS'en, red.) Piet heb ik na de terugkeer uit Libanon nooit meer gezien. Na het eerste deel van de bijeenkomst was het tijd voor de koffie. Piet stond te praten en toen ik binnen kwam keek hij even op. Een blik van herkenning?

Na een paar seconden viel het kwartje en kwam hij direct op mij af.
De Commandant KMS, een Kolonel, vloog mij om de nek. Het was een emotioneel moment. Velen keken naar ons en konden het niet plaatsen. Wij hebben tijdens de koffie en daarna tijdens de lunch geprobeerd om veel herinneringen op te halen.
Piet is niets veranderd, hij is alleen Kolonel en Commandant van de Koninklijke Militaire School de bakermat waar alle onderofficieren worden opgeleid.
De CSM samen met een van zijn Peletons-Sergeanten, welke nu Kolonel is samen met een bataljonsadjudant.
Het voelde heel goed.

Rob
CSM